MERINGA'S J'ANDÚRIL
 

f120225

Andúril är det nya namn svärdet Narsil fick då det smiddes samman igen efter tre tusen år