7 av 8 valpar testade

 

 

1

2

3

4

5

1a

Kontakt

Avvisar kontakt- morrning och/eller bitförsök

Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan

Accepterar kontakt - helt oangagerad, men drar sig inte undan

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad

Haldir, Hamfast Gamgee, Hasufel, Helluin, Herefara, Herugrim, Hjortrongull

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla

1b

KONTAKT Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka.

Följer med motvilligt. Strävar mot fö. Eller stretar åt annat håll.

Följer med hela sträckan, neutral

Hamfast Gamgee, Hasufel

Följer med villigt. Engagerar sig.

Haldir, Herefara, Helluin, Herugrim, Hjortrongull

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar

1c

KONTAKT Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.

Accepterar. Är neutral.

Hamfast Gamgee, Hasufel, Helluin, Herefara

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Haldir, Herugrim

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.

Hjortrongull

2a

LEK 1 Leklust

Leker ej.

Leker ej, men visar intresse.

Leker - startar långsamt, men blir aktivt.

Hamfast Gamgee, Herefara

Leker aktivt, startar snabbt.

Haldir, Hasufel, Helluin, Hjortrongull

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

2b

LEK 1 Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet

Hamfast Gamgee

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Hasufel, Helluin, Herefara, Hjortrongull

Griper direkt med hela munnen.

Herugrim

Griper direkt. Hugger föremålet.

2c

LEK 1 Dragkamp

Biter ej.

Hjortrongull

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Hamfast Gamgee, Helluin, Herugrim

Biter - drar emot, släpper, tar om.

Haldir, Hasufel, Herefara, Herugrim

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.

3a

JAKT Förföljande(2 ggr)

Startar ej.

Startar men avbryter.Helluin

Startar el. springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Herugrim, Herefara, Hjortrongull

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Haldir, Hamfast Gamgee, Hasufel

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b

JAKTGripande (2 ggr)

Nonchalerar bytet/ springer ej fram. (Båda gångerna)

Helluin

Griper ej, nosar på föremålet.

Hamfast Gamgee, Herefara, Hjortrongull

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Hasufel, Herugrim

Griper direkt, släpper.

Haldir

Griper direkt, Behåller bytet i minst 3 sek.

4

AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Haldir, Herefara, Hjortrongull

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Hasufel, Helluin

Är uppmärksam, ngt orolig. Vandrar runt efter hand.

Hamfast Gamgee, Herugrim

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

5a

AVST.LEK Intresse

Engageras ej av figuranten. Ointresserad.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Haldir, Hamfast Gamgee, Helluin, Herefara, Herugrim, Hjortrongull

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Hasufel, Herugrim

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b

AVST.LEK Hot/agg

Inga skall eller morrningar.

Haldir, Hamfast Gamgee, Hasufel, Herefara, Herugrim, Hjortrongull

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del.


Helluin

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första och andra del.

 

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första del.

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första och andra del.

5c

AVST.LEK Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.

 

Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet.

Går fram till den dolda men talande figuranten.
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.

Hamfast Gamgee, Helluin, Herugrim, Hjortrongull

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

Haldir, Hasufel, Herefara

5d

AVST.LEK Leklust

Visar inget intresse.

Leker ej, men visar intresse.

Hasufel, Herefara, Hjortrongull

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Hamfast Gamgee, Helluin

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Haldir, Herugrim

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

5e

AVST.LEK Samarbete

Visar inget intresse.

Hasufel, Herefara

Blir aktiv men avbryter.

Hjortrongull

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Hamfast Gamgee, Helluin

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Haldir

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

Herugrim

6a

ÖVERRASKN. Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Hasufel, Helluin, Hjortrongull

Flyr högst 5 meter.

Haldir, Hamfast Gamgee, Herefara, Herugrim

Flyr mer än 5 meter.

6b

ÖVERRASKN. Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

Herefara, Herugrim, Hjortrongull

Visar enstaka hotbeteenden.

Haldir, Hamfast Gamgee

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Hasufel, Helluin

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c

ÖVERRASKN. Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden.

Haldir, Hamfast Gamgee, Hasufel, Herefara, Herugrim

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Helluin, Hjortrongull

Går fram till overallen utan hjälp.

6d

ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla

Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.

Hamfast Gamgee, Helluin, Herugrim, Hjortrongull

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Haldir, Herefara

Båge el tempoväxl. Vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Hasufel

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e

ÖVERRASKN Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen

Hamfast Gamgee, Hasufel, Helluin, Herefara, Herugrim, Hjortrongull

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

Haldir

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

 

Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med overallen vid två eller flera passager.

7a

LJUDKÄNSL. Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Hamfast Gamgee, Hjortrongull

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Hasufel, Helluin, Herefara, Herugrim

Flyr högst 5 meter.

Haldir

Flyr mer än 5 meter.

7b

LJUDKÄNSL. Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.

Hasufel, Herefara

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Haldir

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Herugrim

Går fram till skramlet utan hjälp.

Hamfast Gamgee, Helluin, Hjortrongull

7c

LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla

Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.

Hasufel, Helluin, Herugrim, Hjortrongull

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Hamfast Gamgee, Herefara

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge el tempoväxl. Vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Haldir

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7d

LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan.

Haldir, Hamfast Gamgee, Hasufel, Helluin, Herefara, Herugrim, Hjortrongull

Stannar upp. Luktar/ tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/ tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i/ Leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a

SPÖKENHot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Herefara

Visar enstaka hotbeteenden.

Hasufel

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Haldir, Hamfast Gamgee, Helluin, Herugrim, Hjortrongull

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b

SPÖKEN Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.

Haldir, Herefara

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Korta avbrott.

Hamfast Gamgee, Hasufel, Helluin

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.

Herugrim, Hjortrongull

8c

SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds- reglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Hamfast Gamgee, Hasufel, Helluin, Herefara, Hjortrongull

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Haldir

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

Herugrim

8d

SPÖKEN Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad.

Haldir, Herugrim

Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden.

Helluin, Hjortrongull

Går fram till spöket när föraren står bredvid.

Hamfast Gamgee, Hasufel

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Herefara

Går fram till spöket utan hjälp.

8e

SPÖKEN Kontakt

Avvisar eller undviker kontakt- försök.

Haldir

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Hasufel

Besvarar kontakt när figurant bjuder.

Helluin, Herefara, Hjortrongull

Tar kontakt själv. Balanserad

Hamfast Gamgee, Herugrim

Intensivt kontakt-beteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.

9a

LEK 2 Leklust

Leker ej.

Leker ej, men visar intresse.

Hamfast Gamgee, Helluin, Herugrim

Leker - startar långsamt, men blir aktivt.

Haldir, Hasufel, Herefara, Hjortrongull

Leker aktivt, startar snabbt.

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

9b

LEK 2 Gripande

Griper ej.Helluin,

Griper ej direkt, nosar först på föremålet

Hamfast Gamgee, Herugrim

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Haldir, Hasufel, Herefara, Hjortrongull

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet.

10

SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Hasufel, Helluin, Herugrim, Herefara

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

Haldir, Hjortrongull

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/ återgår till aktivitet/ passivitet.

Avbryter aktivitet/ låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt-tendenser / avstår skott

Hamfast Gamgee