8 av 9 valpar testade

 

 

1

2

3

4

5

1a

Kontakt

Avvisar kontakt- morrning och/eller bitförsök

Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan

Accepterar kontakt - helt oangagerad, men drar sig inte undan

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad

Illuin, Imrahil, Ioreth, Ivorwen

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla

Iarwain, Inglorion, Isengrim, Isildur

1b

KONTAKT Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka.

Följer med motvilligt. Strävar mot fö. Eller stretar åt annat håll.

Följer med hela sträckan, neutral


Isildur, Ivorwen

Följer med villigt. Engagerar sig.

Illuin, Imrahil, Ioreth,
Isengrim

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar

Iarwain, Inglorion

1c

KONTAKT Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.

Accepterar. Är neutral.
 

Imrahil, Ivorwen

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
 

Isengrim , Isildur

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.

Iarwain, Illuin, Inglorion,
Ioreth

2a

LEK 1 Leklust

Leker ej.

Leker ej, men visar intresse.

Leker - startar långsamt, men blir aktivt.


Ivorwen

Leker aktivt, startar snabbt.
 

Illuin, Ioreth

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

Iarwain, Imrahil, Inglorion, Isengrim , Isildur

2b

LEK 1 Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremåletIvorwen

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Imrahil, Ioreth

Griper direkt med hela munnen.

Illuin, Inglorion, Isildur

Griper direkt. Hugger föremålet.

Iarwain, Isengrim

2c

LEK 1 Dragkamp

Biter ej.

 

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Imrahil, Ivorwen

Biter - drar emot, släpper, tar om.

Iarwain, Inglorion, Ioreth, Isildur

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.

Illuin, Isengrim

3a

JAKT Förföljande(2 ggr)

Startar ej.

Startar men avbryter.Inglorion, Ioreth

Startar el. springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
 

Illuin, Ivorwen

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Iarwain, Imrahil, Isengrim , Isildur

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b

JAKTGripande (2 ggr)

Nonchalerar bytet/ springer ej fram. (Båda gångerna)

Inglorion, Ioreth

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Iarwain, Isengrim, Ivorwen

Griper direkt, släpper.
 

Illuin

Griper direkt, Behåller bytet i minst 3 sek.

Imrahil, Isildur

4

AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.


Isildur

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Illuin, Imrahil, Ioreth, Isengrim, Ivorwen

Är uppmärksam, ngt orolig. Vandrar runt efter hand
.

Iarwain

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
 

Inglorion

5a

AVST.LEK Intresse

Engageras ej av figuranten. Ointresserad.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Iarwain, Illuin, Imrahil, Isengrim, Isildur

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Ioreth, Ivorwen

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

Inglorion

5b

AVST.LEK Hot/agg

Inga skall eller morrningar.

Iarwain, Illuin, Imrahil, Inglorion, Ioreth, Isengrim, Isildur, Ivorwen

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del.

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första och andra del.

 

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första del.

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första och andra del.

5c

AVST.LEK Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.
 

Inglorion

Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet
 

Isildur

Går fram till den dolda men talande figuranten.
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.

Illuin

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.


Iarwain,
Imrahil, Ioreth, Isengrim,  Ivorwen

5d

AVST.LEK Leklust

Visar inget intresse.
 

Inglorion

Leker ej, men visar intresse.
 

Imrahil

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Isildur, Ivorwen

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Illuin, Ioreth

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

Iarwain, Isengrim

5e

AVST.LEK Samarbete

Visar inget intresse.
 

Illuin, Inglorion

Blir aktiv men avbryter
.

Ioreth

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Imrahil, Isengrim, Ivorwen

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

Iarwain, Isildur

6a

ÖVERRASKN. Rädsla

Stannar, kort stopp.

Illuin, Inglorion

Hukar sig och stannar.

Iarwain, Isengrim, Isildur

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Imrahil, Ioreth, Ivorwen

Flyr högst 5 meter.

 

Flyr mer än 5 meter.

6b

ÖVERRASKN. Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

Illuin, Imrahil, Inglorion, Isengrim, Isildur, Ivorwen

Visar enstaka hotbeteenden.

Iarwain, Ioreth

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

 

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c

ÖVERRASKN. Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden.

Ioreth, Ivorwen

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Iarwain

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Imrahil, Isildur

Går fram till overallen utan hjälp.

Illuin, Inglorion, Isengrim

6d

ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla

Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.

Iarwain, Illuin, Imrahil, Inglorion, Ioreth, Isengrim, Ivorwen

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Isildur

Båge el tempoväxl. Vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

 

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e

ÖVERRASKN Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen
 

Illuin, Imrahil, Inglorion, Isengrim, Ivorwen

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

Ioreth, Isildur

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Iarwain

Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med overallen vid två eller flera passager.

7a

LJUDKÄNSL. Rädsla

Stannar, kort stopp.
 

Inglorion, Ioreth

Hukar sig och stannar.
 

Illuin, Isengrim

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Iarwain, Imrahil, Isildur, Ivorwen

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b

LJUDKÄNSL. Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.

Inglorion

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet

Illuin, Ioreth

Går fram till skramlet utan hjälp.

Iarwain, Imrahil, Isengrim, Isildur, Ivorwen

7c

LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla

Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.

Iarwain, Illuin, Imrahil, Inglorion, Ioreth, Isengrim, Isildur, Ivorwen

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge el tempoväxl. Vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7d

LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan.

Iarwain, Illuin, Inglorion, Ioreth, Isengrim, Isildur, Ivorwen

Stannar upp. Luktar/ tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.

Imrahil

Stannar upp. Luktar/ tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i/ Leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a

SPÖKENHot/agg

Visar inga hotbeteenden.Ivorwen

Visar enstaka hotbeteenden.
 

Iarwain, Illuin

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Imrahil, Inglorion, Ioreth, Isengrim, Isildur

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b

SPÖKEN Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig.

Tittar till mot spökena då och då.Ivorwen

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.

 

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Korta avbrott.

Iarwain, Imrahil, Inglorion, Ioreth, Isildur

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.

Illuin, Isengrim

8c

SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.
 

Illuin

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds- reglering.
 

Iarwain

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

 

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Inglorion, Isengrim

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
 

Imrahil, Ioreth, Isildur, Ivorwen

8d

SPÖKEN Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad.

Inglorion, Ioreth, Ivorwen

Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden.

Imrahil, Isildur

Går fram till spöket när föraren står bredvid.

 

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Iarwain

Går fram till spöket utan hjälp.
 

Illuin, Isengrim

8e

SPÖKEN Kontakt

Avvisar eller undviker kontakt- försök.
 

Ioreth, Ivorwen

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

 

Besvarar kontakt när figurant bjuder.
 

Inglorion

Tar kontakt själv. Balanserad

Iarwain, Illuin, Imrahil, Isengrim

Intensivt kontakt-beteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.

Isildur

9a

LEK 2 Leklust

Leker ej.

Leker ej, men visar intresse.

 

Leker - startar långsamt, men blir aktivt.

Ivorwen

Leker aktivt, startar snabbt


Illuin, Ioreth
 

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

Iarwain, Imrahil, Inglorion, Isengrim, Isildur

9b

LEK 2 Gripande

Griper ej. 

Griper ej direkt, nosar först på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Ioreth, Ivorwen

Griper direkt med hela munnen.

Iarwain, Illuin, Imrahil, Inglorion

Griper direkt, hugger föremålet.


Isengrim, Isildur

10

SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Iarwain, Illuin, Inglorion, Ioreth, Isengrim, Isildur

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

Imrahil

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/ återgår till aktivitet/ passivitet.

Avbryter aktivitet/ låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt-tendenser / avstår skott


Ivorwen (avstår)