6 av 9 valpar testade

 

 

1

2

3

4

5

1a

Kontakt

Avvisar kontakt- morrning och/eller bitförsök

Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan

Accepterar kontakt - helt oangagerad, men drar sig inte undan

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad

Jago Boffin, J'Arda, J'Arien, J'Argonath, Jasfaloth, Jessamine Boffin

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla

1b

KONTAKT Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka.

Följer med motvilligt. Strävar mot fö. Eller stretar åt annat håll.

Följer med hela sträckan, neutral

Jago Boffin, J'Arda, J'Arien, Jasfaloth, Jessamine Boffin

Följer med villigt. Engagerar sig.

J'Argonath,

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar

1c

KONTAKT Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.

J'Arda

Accepterar. Är neutral.


Jasfaloth,

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Jago Boffin, J'Arien, J'Argonath, Jessamine Boffin

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.

2a

LEK 1 Leklust

Leker ej.

Leker ej, men visar intresse.

Leker - startar långsamt, men blir aktivt.

Leker aktivt, startar snabbt.

Jago Boffin, J'Arda, J'Arien, Jasfaloth, J'Argonath, Jessamine Boffin

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

2b

LEK 1 Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Jasfaloth, J'Argonath, Jessamine Boffin

Griper direkt med hela munnen.

Jago Boffin, J'Arda, J'Arien,

Griper direkt. Hugger föremålet.

2c

LEK 1 Dragkamp

Biter ej.

 

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

J'Arda, J'Argonath, Jessamine Boffin

Biter - drar emot, släpper, tar om.

Jago Boffin, J'Arien, Jasfaloth,

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.

3a

JAKT Förföljande

Startar ej.


Jasfaloth,

Startar men avbryter.

 

Jago Boffin, J'Arien,

Startar el. springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
 

J'Arda

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

J'Argonath, Jessamine Boffin

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b

JAKTGripande (2 ggr)

Nonchalerar bytet/ springer ej fram. (Båda gångerna)

Jago Boffin, J'Arien, Jasfaloth,

Griper ej, nosar på föremålet.
 

J'Arda, Jessamine Boffin

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt, släpper.


J'Argonath,

Griper direkt, Behåller bytet i minst 3 sek.

4

AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

 

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Jago Boffin, Jasfaloth, J'Argonath, Jessamine Boffin

Är uppmärksam, ngt orolig. Vandrar runt efter hand
.

J'Arda, J'Arien,

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

5a

AVST.LEK Intresse

Engageras ej av figuranten. Ointresserad.

Kontroll, avbrott förekommer.

Jago Boffin, J'Arda, J'Arien, J'Argonath, Jessamine Boffin

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Jasfaloth,

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b

AVST.LEK Hot/agg

Inga skall eller morrningar.
 

J'Arda, J'Arien, Jasfaloth, J'Argonath, Jessamine Boffin

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del.

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första och andra del.

Jago Boffin,

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första del.

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första och andra del.

5c

AVST.LEK Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.Jasfaloth,

Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet

 

Jago Boffin, J'Arda,

Går fram till den dolda men talande figuranten.
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Jessamine Boffin

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

 

J'Arien, J'Argonath,

5d

AVST.LEK Leklust

Visar inget intresse.Jasfaloth,

Leker ej, men visar intresse.


J'Argonath,

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

J'Arda, J'Arien,

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Jago Boffin, Jessamine Boffin

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

5e

AVST.LEK Samarbete

Visar inget intresse.

 

Jago Boffin, Jasfaloth,

Blir aktiv men avbryter
.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv
.

J'Arda, J'Arien, J'Argonath,

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Jessamine Boffin

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a

ÖVERRASKN. Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.
 

Jessamine Boffin

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Jago Boffin, J'Arda, J'Arien, J'Argonath,

Flyr högst 5 meter.

 

Flyr mer än 5 meter.


Jasfaloth,

6b

ÖVERRASKN. Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

J'Arda, J'Arien, Jessamine Boffin

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Jago Boffin, J'Argonath, Jasfaloth,

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c

ÖVERRASKN. Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden.

Jago Boffin, J'Arda, Jasfaloth,

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

J'Arien, J'Argonath, 

Går fram till overallen utan hjälp.

Jessamine Boffin

6d

ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla

Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.

Jago Boffin, J'Arien, J'Argonath, Jessamine Boffin

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

J'Arda, Jasfaloth,

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge el tempoväxl. Vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

 

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e

ÖVERRASKN Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen
 

J'Arda, J'Arien, J'Argonath,

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

Jasfaloth, Jessamine Boffin

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Jago Boffin,

Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med overallen vid två eller flera passager.

7a

LJUDKÄNSL. Rädsla

Stannar, kort stopp.
 

Jessamine Boffin

Hukar sig och stannar.
 

J'Arda,

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Jago Boffin, J'Arien, J'Argonath, Jasfaloth,

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b

LJUDKÄNSL. Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.

J'Arda, J'Arien,

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet

Går fram till skramlet utan hjälp.

Jago Boffin, Jasfaloth, J'Argonath, Jessamine Boffin

7c

LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla

Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.

Jago Boffin, J'Arda, J'Arien, J'Argonath, Jasfaloth, Jessamine Boffin

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge el tempoväxl. Vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7d

LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan.

J'Arda, J'Arien, J'Argonath, Jasfaloth,

Stannar upp. Luktar/ tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.

Jago Boffin,

Stannar upp. Luktar/ tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Jessamine Boffin

Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i/ Leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a

SPÖKENHot/agg

Visar inga hotbeteenden.
 

J'Arien,

Visar enstaka hotbeteenden.
 

Jago Boffin, J'Arda,

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

J'Argonath, Jasfaloth, Jessamine Boffin

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b

SPÖKEN Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.

J'Arda, J'Arien,

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Korta avbrott.

Jasfaloth, Jessamine Boffin

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.

Jago Boffin, J'Argonath,

8c

SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

Jago Boffin, J'Arien,

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds- reglering.

J'Arda, J'Argonath,

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Jasfaloth,

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

Jessamine Boffin
 

8d

SPÖKEN Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad.

Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden.

Jasfaloth,

Går fram till spöket när föraren står bredvid.

J'Argonath, Jessamine Boffin

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

J'Arda,

Går fram till spöket utan hjälp.
 

Jago Boffin, J'Arien,

8e

SPÖKEN Kontakt

Avvisar eller undviker kontakt- försök.
 

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

 

Besvarar kontakt när figurant bjuder.

J'Arda,J'Arien, Jasfaloth, 

Tar kontakt själv. Balanserad

Jago Boffin, J'Argonath, Jessamine Boffin

Intensivt kontakt-beteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.

9a

LEK 2 Leklust

Leker ej.

Leker ej, men visar intresse.

 

Leker - startar långsamt, men blir aktivt.

Leker aktivt, startar snabbt.

Jago Boffin, J'Arda, J'Arien, J'Argonath, Jasfaloth, Jessamine Boffin

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

9b

LEK 2 Gripande

Griper ej. 

Griper ej direkt, nosar först på föremålet

Jessamine Boffin

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Jasfaloth,

Griper direkt med hela munnen.

J'Arda, J'Arien,J'Argonath, 

Griper direkt, hugger föremålet.
 

Jago Boffin,

10

SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Jago Boffin, J'Arien, J'Argonath, Jasfaloth, Jessamine Boffin

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

J'Arda,

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/ återgår till aktivitet/ passivitet.

Avbryter aktivitet/ låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt-tendenser / avstår skott